برای بستن ESC را فشار دهید

ما 0 مقاله برای شما پیدا کردیم...

خلاصه کتاب: چگونه یک اسب را به پرواز درآوریم!

انسان یعنی خلق کردن، انسان یعنی آفرینندگی.در کتاب چگونه یک اسب را به پرواز درآوریم می آموزیم که چگونه خلاقیت یک فرآیند تفکر تدریجی و معمولی است که هرکسی قادر به انجام آن است. هر ایده جدیدی می‌تواند راهنمای مسیر جدیدی برای نوآوری و آفرینش باشد…