برای بستن ESC را فشار دهید

ما 0 مقاله برای شما پیدا کردیم...

خلاصه کتاب: اعتماد هوشمندانه

استیفان کاوی تجربه‌ها و نتیجه تحقیقات خود را راجع به افراد و سازمان‌ها برای شما نوشته‌اند تا نشان دهند که اعتماد چگونه می‌تواند انرژی، کامیابی  و شادی شمارا بیشتر کند. چگونه استراتژی‌های “اعتماد هوشمندانه” می‌تواند سازمان شمارا از باتلاق کم اعتمادی به یک منبع “انرژی، شادی و کامیابی” تبدیل کند؟